Home
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 ต่อ 345-346
โทรสาร 043-722117


www.facebook.com/www.rmu.ac.th
www.facebook.com/rmu.ac.th