Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2563 ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล และพิธีมอบเสื้อกาวน์ก้าวแรกสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Facebook comment