Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สโมสรบุคลากรจัดแข่งขันฟุตบอลสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร และการมีส่วนร่วม โดยมี พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานเปิดงาน 

Facebook comment