Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน. วันที่ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 12.00 น. ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 12.00 น. ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งนี้มีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

Facebook comment