Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

ภายในงานนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพที่เมืองเขมร เพื่อมาปราบปรามการจลาจลที่กรุงธนบุรี และทรงรับอัญเชิญจากข้าราชการ และราษฎรขึ้นทรงราชย์ในปีขาล จัตวาศก จุลศักราช 1144 (ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325) ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 และโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเป็น "วันที่ระลึกมหาจักรี" นับแต่บัดนั้นมา

 

Facebook comment