Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กล่าวถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมวันชัย ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมวันชัย ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Facebook comment