Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

(09.00 น.) รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชียร์นักศึกษามหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

(09.00 น.) รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชียร์นักศึกษามหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment