Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

Facebook comment