Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 06.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการการ และนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558

วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 06.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการการ และนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558

Facebook comment