Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ได้มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบ

ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.
ได้มอบให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มรภ.มหาสารคาม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.สกลนคร
ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้รายงานตัวเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 58 และกำหนดฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. 58
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bundit.rmu.ac.th/web/index.php

Facebook comment