Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานเขียวแดงคืนถิ่น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีทอดผ้าป่า ช่วงบ่ายเป็นการแข่งฟุตบอล และเว

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานเขียวแดงคืนถิ่น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีทอดผ้าป่า ช่วงบ่ายเป็นการแข่งฟุตบอล และเวลา 19.00 น. จัดงานราตรีเขียวแดงคืนถิ่น ขึ้นที่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานราตรีเขียวแดงคืนถิ่นครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมคม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดหาทุนในการสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อบริการชุมชน นักศึกษา ตลอดจนเป็นที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่า โดยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมให้การสนับสนุนจัดหาทุน อาทิ โรงพยาบาลมหาสารคาม หน่วยงานงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอายุครบ 90 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู จวบจนปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโอกาสนี้ อดีตผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่สร้างคนดีออกไปรับใช้สังคมมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การขับร้องเพลงมาร์ช-มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การแสดงจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างคับคั่ง

Facebook comment