Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ที่บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการปล่อยทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมให้โอวาทและขวัญกำลังใจ ในการเข้าแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที

วันนี้ (19 ธ.ค. 58) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการปล่อยทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมให้โอวาทและขวัญกำลังใจ ในการเข้าแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธ์ แดงหยง ได้กล่าวรายงาน และแจ้งวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม อาจารย์ควบคุมทีม เข้าร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการไปแข่งขันกีฬาครั้งนี้
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทและกำลังใจ การปฏิบัติตนของนักศึกษา การรักษาสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อม มีกำลังใจ ให้นักศึกษาสามารถรักษาแชมป์การเป็นเจ้าเหรียญทอง ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเมื่อปีที่แล้วเอาไว้ให้ได้ ...

Facebook comment