Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 24 ธ.ค.2558 เวลา 09.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้หารือในการร่วมมือกันด้านการจัดการบริหารด้านการเงินต่อไป

Facebook comment