Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมงานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและมอเตอร์โชว์ MTEC Expo 2016 ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม ร่วมงานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและมอเตอร์โชว์ MTEC Expo 2016 ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยภายในงานจัดให้มีการออกบูธแสดงผลงานของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง การแสดงวัฒนธรรมและผลงานวิจัยสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม การแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม การแสดงยานยนต์การเกษตร การออกบูธจำหน่ายสินค้ากลุ่ม SME และ OTOP การเสวนาด้านวิชาการ และ Work Shop เพื่อพัฒนา SME สู่ยุคการค้าดิจิตอล

Facebook comment