Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมเน้นย้ำให้ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามต้องได้เรียนปริญญาตรีทุกคน

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมเน้นย้ำให้ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามต้องได้เรียนปริญญาตรีทุกคน

Facebook comment