Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูมหาสารคาม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูมหาสารคาม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment