Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษ โควต้า รร.สาธิต และโครงการเด็กดีมีทีเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษ โควต้า รร.สาธิต และโครงการเด็กดีมีทีเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Facebook comment