Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบทั่วไป วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบทั่วไป วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Facebook comment