Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร.ศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้กำลังใจคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ร.ศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้กำลังใจคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Facebook comment