Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มรม. ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชน ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ภายใต้โครงการเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คลินิกเทคโนโลยี มรม. ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ชุมชน ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ภายใต้โครงการเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มรม. ได้ลงให้บริการรับคำปรึกษา เผยแพร่การเรียนรู้เรื่อง การผลิตน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลินิกเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาประจำบูรนิทรรศการครั้งนี้

Facebook comment