Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ

Facebook comment