Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment