Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตร ครั้งที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตร ครั้งที่ 2 ในวันนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มาร่วมตักบาตรอย่างคับคั่งเช่นเคย สำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือ ครั้งที่ 3 นั้น (วันพุธที่ 10 ส.ค. 59) เจ้าภาพได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองกลาง สำหรับท่านผู้สนใจ ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับ ตั้งแต่เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันพุธนะครับ

Facebook comment