Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสโมสรหญิง การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน, ชนะเลิศปร

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสโมสรหญิง การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน, ชนะเลิศประเภทอุดมศึกษาชาย ดิวิชั่น 2 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2559 จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment