Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า

Facebook comment