Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษา เพื่อรับฟังการเสวนา เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษา เพื่อรับฟังการเสวนา เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมเธียรเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Facebook comment