Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีพราหมณ์เอาฤกษ์ขึ้นอาคารใหม่คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ทำพิธีพราหมณ์เอาฤกษ์ขึ้นอาคารใหม่คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ในการทำราชการ การเรียนการสอน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนความอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมกันนี้พระครูสารกิจประยุติ เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ ร่วมเจริญพรแขกที่มาในงาน

Facebook comment