Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงษ์เกษม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอาทิตย์สุดท้าย

รศ.สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอาทิตย์สุดท้าย ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Facebook comment