Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม กล่าวแสดงความยินดี แก่อาจารย์ และนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย

เวลา 09.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม กล่าวแสดงความยินดี แก่อาจารย์ และนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทีมชาติไทย ที่ไปคว้าเหรียญทองทอง จากการแข่งขัน รายการ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ประเทศเวียดนาม คือ นางสาวผกากานต์ ทองโคตร สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวกวินธิดา จันทร์จิตร สาขาวิชาพละศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

Facebook comment