Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีสวดมนต์ ในโอกาสรวมกองกฐินสามัคคี ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

เวลา 18.00 น.รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีสวดมนต์ ในโอกาสรวมกองกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment