Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดถ้ำผาแดงนิมิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดถ้ำผาแดงนิมิต ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วันที่ 30 ตุลาคม 2559

Facebook comment