Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา ๑๖.๐๐ น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามรม. วิทยาลัยเทคนิค มค. สพล.มค. วิทยาลัยเกษตรฯ มค.และประชาชน ร่วมสวดมนต์ พร้อมแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย และร่วมกันลอยประทีป ถวายความอาลัย

Facebook comment