Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรธนะ

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรธนะ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment