Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560

Facebook comment