Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment