Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment