Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ญาติผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Facebook comment