Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงเรียนสาธิต รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โรงเรียนสาธิต รวมใจเป็นหนึ่ง  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล”
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยนักเรียนและครูทั้งโรงเรียน ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ     และในวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่าน  ดร.นุกูล กุดแถลง  ผู้อำนวยการ และคณะบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมกันนำดอกไม้จันทน์ทั้งหมดส่งมอบให้แก่จังหวัดมหาสารคาม กว่า 36,000 ดอก เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม 

Facebook comment