Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Big Cleaning Day

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและเรียบร้อย ในการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 วัน ที่บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Facebook comment