Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ราตรีสาธิตสานสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานราตรีสาธิตสานสัมพันธ์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Facebook comment