Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โกสุมพิสัยสะดืออีสาน ของดีเมืองมหาสารคาม

วันที่ 12 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดประตูสู่โกสุมพิสัยแหล่งมรดกอารยธรรมสะดืออีสานและของดีเมืองมหาสารคาม ในงานนี้คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของหลายเมืองในเวียดนาม ที่มาตีพิมพ์ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSS 2017 and RMU GRC 2018 จำนวนกว่า 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในอำเภอโกสุมพิสัย
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในงาน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วทั้งอำเภอโกสุมพิสัย คณะกรรมการวัฒนธรรมอำเภอโกสุมพิสัย ที่คอยอำนวยความสะดวกนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การจัดงานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เน้นย้ำความตั้งใจจริงในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน สืบไป.

ภาพ/ข่าว: จักริน แดนสมปัดสา
เรียงเรียง: ธนกฤต

Facebook comment