Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หมากกระดาน คว้า 2 ทองแดง “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากกระดาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เหรียญทองแดงเพิ่มอีกสองรายการ เป็นปีประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับเหรียญรางวัล ในการร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 25 มกราคม 2561 

หมากกระดาน - หมากฮอส ทีมชาย (ทองแดง)
-นายคมวิทย์  สันประภา
-นายณัฐพล นาโคกกลาง
-นายภูวนาท มาดเลิง
-นายอภิวัฒน์ อินธิราช

หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย (ทองแดง)
-นายกริษณ์ ศิริวรินทร์
-นายณัฐพล ผลรุ่ง
-นายยุทธนา ปัสพล
-นายอลงกต ลีลาศ

ทีมโค้ช
-ผศ.ไมตรี จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้จัดการทีม
-นายเถลิงศักดิ์ ชาญศิริรัตนา ผู้ฝึกสอน
-นายนวพล นนทภา ผู้ฝึกสอนทีมชาย
-นางสาวพรพรรณ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
-นายอภิชาติ บัวเกิด ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
-นางสาวจิตพร พันธุ์วิชัย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง


Facebook comment