Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หมากฮอสคู่ผสม คว้าเหรียญเงิน "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอสคู่ผสม ที่ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"
นางสาวสุภัทรชา อูปแก้ว
นายอภิวัฒน์ อินธิราช

Facebook comment