Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นักศึกษา ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ดูงานสถาบันผลิตครูชั้นนำของประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาในโครงการครูทุน สพฐ.ภาษาต่างประเทศที่สองศึกษาดูงานที่ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตและพัฒนาครู รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาครูทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้มีประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการชั้นเรียนที่จะได้ปรับใช้ในการทำงานจริงหลังจากบรรจุเป็นครูทุนในโครงการแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment