Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

(วันที่ 5 มีนาคม 2561) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาเป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อนิรุทธ์ แดงหยง ผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
          โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพร้อม Workshop การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน โดยคุณคงรัฐ อิศรพร จากบริษัท Jobtopgun  การชี้แจงแนวปฎิบัติก่อนสำเร็จการศึกษา ส่วนช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง ทักษะทางสังคม จุดเริ่มต้นในการทำงานในยุค 4.0 การสรุปแนวทางปฏิบัติก่อนสำเร็จการศึกษาและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติก่อนสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ...

Facebook comment