Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

งานราตรีเขียวแดงคืนถิ่น

24 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานราตรีเขียวแดงคืนถิ่น เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของสมาคม และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Facebook comment