Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มรม. ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ น.ส.รุจิราภรณ์ สินโสภา นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยีปฏิบัติการ, น.ส.สุนิสา เทพาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ได้ลงให้บริการรับคำปรึกษา เผยแพร่การเรียนรู้เรื่อง การผลิตน้ำยาล้างจาน, การเพาะเห็ดนางฟ้า และการผลิตแคบหมูไมโครเวฟ เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยีปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาประจำบูธนิทรรศการ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Facebook comment