Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศึกยอดมวยราชภัฏมหาสารคาม ฉลองเปิดศูนย์มวยไทย โดยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวย "ศึกยอดมวยราชภัฏมหาสารคาม" จำนวน 13 คู่ โดยคู่เอกเป็นการประกบคู่กันระหว่าง ต่วนเป๋ ส.สมหมาย VS วิษณุพร เพชร ปตอ. น้ำหนัก 63 กก. พร้อมทั้งมวยคู่ชิงแชมเปี้ยนที่ว่างของชมรมมวยสยามภาคอีสานแห่งประเทศไทย รุ่นฟลายเวต พิกัด 51 กิโลกรัม
โดยได้มี รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี, ผศ.ดร.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, และร.ต.อ. นิรันดร์ ยศพล เป็นที่ปรึกษา พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ เวทีมวยอดยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุริยา สมาน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการบริการจัดการเรียนการสอน ทักษะแม่ไม้มวยไทย การร่ายรำมวยไทย และการจัดการแข่งขัน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์มวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ RMU MUAYTHAI CENTER


Facebook comment