Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำบุคลากรร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Facebook comment