Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2561 และงานศิษย์เก่าคืนถิ่นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment